LỚP HỌC ÔN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN ONLINE - ĐẠT 7,8+ CHỈ SAU 3 THÁNG CUỐI

Xem ngay Video bài giảng ở dưới

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Thầy Tuấn (FB: Thầy Toán Quốc Dân) - Đại học Sư Phạm Hà Nội - Giảng viên cao cấp - Giám đốc Trung tâm luyện thi Đại học 5-Star  Top 3 Trung tâm luyện thi Đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Link bài giảng Tổng Ôn từ đầu cho các em mới tham gia

Buổi 1: Tổng ôn chương hàm số - Phần 1 

Buổi 3: Tổng ôn hàm số Mũ - Logarit - Phần 1

Buổi 4: Tổng ôn hàm số Mũ - Logarit - Phần 2

Buổi 5: Tổng ôn hình không gian - Phần 1

Buổi 2: Tổng ôn chương hàm số - Phần 2

BUỔI 6 – TỔNG ÔN HÌNH KHÔNG GIAN- PHẦN 2

BUỔI 7 – TỔNG ÔN NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN - PHẦN 1

BUỔI 8 – TỔNG ÔN NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN - PHẦN 2

Tải tài liệu buổi 1:

Tại đây 

Để Dowload Tài Liệu các em Click vào phần chữ đỏ của từng buổi

Tải tài liệu buổi 2:

Tải tài liệu buổi 3:

Tải tài liệu buổi 4:

Tải tài liệu buổi 5:

Tải tài liệu buổi 6:

Tải tài liệu buổi 7:

Tại đây 

Tại đây 

Tại đây 

Tại đây 

Tại đây 

Tại đây 

BUỔI 9 – TỔNG ÔN SỐ PHỨC - PHẦN 1

Tải tài liệu buổi 8:

Tải tài liệu buổi 9:

Tại đây  

Tại đây 

BUỔI 10 – TỔNG ÔN HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ – PHẦN 1

Tải tài liệu buổi 10:

Tại đây 

BUỔI 11 – TỔNG ÔN HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ – PHẦN 2

Buổi 12 - Tổng Ôn Toán 11 | Tổ Hợp - Xác Suất
                     Cấp Số Cộng - Cấp Số Nhân

Tải tài liệu buổi 11:

Tại đây 

Tải tài liệu buổi 12:

Tại đây 

Buổi 13 - Tổng ôn Toán 11 - Phần 2: Giới Hạn - Đạo Hàm

Tải tài liệu buổi 13:

Tại đây 

Buổi 14  - CHỮA ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN SỐ 01 - ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2020 

Tải tài liệu buổi 14:

Tại đây 

Buổi 15 - Chữa đề thi thử số 02

Tải tài liệu buổi 15:

Tại đây

Buổi 16 - Chữa đề thi thử số 03

Tải tài liệu buổi 16:

Tại đây

Buổi 17 - Chữa đề thi thử số 04

Buổi 18 - Chữa đề thi thử số 05

Tải tài liệu buổi 17:

Tại đây

Tải tài liệu buổi 18:

Tại đây

Buổi 19 - Chữa đề thi thử số 06

Buổi 20 - Chữa đề thi thử số 07

Tải tài liệu buổi 19:

Tải tài liệu buổi 20:

Tại đây

Tại đây

Buổi 21 - Chữa đề thi thử số 08

Tải tài liệu buổi 21:

Tại đây

Buổi 22 - Chữa đề thi thử số 09

Tải tài liệu buổi 22:

Tại đây

Buổi 23 - Chữa đề thi thử số 10

Tải tài liệu buổi 23:

Tại đây

Buổi 24 - Chữa đề thi thử số 11

Tải tài liệu buổi 24:

Tại đây

Tại đây

Buổi 25 - Chữa đề thi thử số 12

Tải tài liệu buổi 25:

Buổi 26 - Chữa đề thi thử số 13

Tải tài liệu buổi 26:

Tại đây

LỚP TOÁN THẦY TUẤN - TRUNG TÂM 5 STAR
  • "Khóa học luyện thi Online siêu tốc - Bí quyết giúp sĩ tử Đỗ Đại Học 2020"
  • Hotline tư vấn học: 0962.492.488 - 0948.908.486
  • Facebook hỗ trợ 24/7: Học Toán Thầy Tuấn - Trung Tâm 5 Star 
  • Địa chỉ: Tầng 16 - Tòa Lucky Bắc Hà, Số 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. (Cụm Đại Học Sư Phạm Hà Nội)